Aktuality

TV reportáž Český Těšín

Doprovodné video

Datum

06.09.2010

Anotace

Mezi obce a města sdružená ve Slezském vodohospodářském svazku patří i Český Těšín, kde je v současné době provedeno zhruba 90 % stavby kanalizace a čistírny odpadních vod.
V Českém Těšíně projekt zahrnuje rekonstrukci stávající kanalizace, vybudování více než osmi kilometrů kanalizace nové a stavbu lokální čistírny odpadních vod v Horním Žukově.

Text