Aktuality

TV reportáž Třinec

Doprovodné video

Datum

18.10.2010

Anotace

Součástí projektu Revitalizace povodí Olše, který finančně podpořila Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, je i město Třinec. V současné době je dílo provedeno z více než 90 %.
Celkem bude realizováno 11 kilometrů kanalizace. Postaveny budou také 2 čistírny odpadních vod, z nichž jedna bude kořenová, která pro čištění odpadních vod využívá rostliny. Díky projektu se napojení obyvatelstva na kanalizaci v Třinci zvýší ze sedmdesáti pěti na devadesát procent.

Text