Aktuality

TV reportáž Slezský vodohospodářský svazek

Doprovodné video

Datum

19.11.2010

Anotace

Slezskému vodohospodářskému svazku, který vznikl v roce 2004 s hlavním cílem revitalizace povodí Olše a rozšíření kanalizační sítě se projekt daří naplňovat.
Vybudováním nové kanalizační sítě a výstavbou čistíren odpadních vod se dosáhne zrevitalizování toku řeky Olše, což bude významným přínosem pro ochranu životního prostředí a dojde ke zlepšení kvality vody v Olši.

Text