Aktuality

27.06.2011

Shrnutí činnosti

reklama_2011_06_10_revitalizace_Olse_zaver
28.05.2011

Rozhovor s předsedkyní svazku Věrou Palkovsou

reklama_2011_05_27_revitalizace_olse_starostka_oprava
28.04.2011

Tisícovka obyvatel Mostů u Jablunkova vítá aktivitu Slezského vodohospodářského svazku, v rámci které se buduje i tady kanalizační síť, a to v délce více než 13 km s jednou čistírnou odpadních vod. Obyvatele však zároveň netrpělivě očekávají ukončení stavebních prací.

Projekt, financován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR,
tady umožní napojení  300 domácností.

revitalizace_Olse_2011_04_19_Mosty_u_Jablunkova
30.03.2011

Kanalizační síť, budovaná v obci Návsí v rámci projektu revitalizace povodí Olše, který je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR, má délku 8620 metrů a napojí se ni 265 domácností.
 
Podle slov starostky, občané budování kanalizace uvítali a uvědomují si také to, že příjemcem dotace není jen Slezský vodohospodářský svazek, ale de facto každá dotčená domácnost.

povodi_olse_2011_03_24_navsi
28.02.2011

Výstavba kanalizace ve městě Jablunkově úspěšně pokračuje. V současné době je hotovo sedm kilometrů z 12, a to díky podpoře peněz z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR. I v tomto městě jsou tedy již hmatatelné výsledky spolupráce v rámci Slezského vodohospodářského svazku, který vznikl právě s cílem pomoci malým obcím vybudovat novou kanalizační síť.

reklama_2011_02_28_revitalizace_olse_Jablunkov
18.01.2011

V obci Bystřice, která je součástí Slezského vodohospodářského svazku, se s podporou peněz z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR, podaří k nové čistírně odpadních vod napojit 80% obyvatel. Vedení obce bude biologický odpad z čistírny dále využívat pro kompostování.

reklama_2011_01_14_revitalizace_olse_8_bystrice
20.12.2010

Součástí Slezského vodohospodářského svazku je také obec Vendryně, která s podporou peněz z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky mohla vybudovat kanalizaci.

Hlavní část stavby kanalizace je letos ve Vendryni ukončena, v příštím roce budou provedeny jen terénní úpravy a povrchy komunikací.

reklama_2010_12_16_revitalizace_olse_7_vendryne
19.11.2010

Slezskému vodohospodářskému svazku, který vznikl v roce 2004 s hlavním cílem revitalizace povodí Olše a rozšíření kanalizační sítě se projekt daří naplňovat.
Vybudováním nové kanalizační sítě a výstavbou čistíren odpadních vod se dosáhne zrevitalizování toku řeky Olše, což bude významným přínosem pro ochranu životního prostředí a dojde ke zlepšení kvality vody v Olši.

revitalizace_olse_6_svazek
18.10.2010

Součástí projektu Revitalizace povodí Olše, který finančně podpořila Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, je i město Třinec. V současné době je dílo provedeno z více než 90 %.
Celkem bude realizováno 11 kilometrů kanalizace. Postaveny budou také 2 čistírny odpadních vod, z nichž jedna bude kořenová, která pro čištění odpadních vod využívá rostliny. Díky projektu se napojení obyvatelstva na kanalizaci v Třinci zvýší ze sedmdesáti pěti na devadesát procent.

revitalizace_olse_5_trinec
06.09.2010

Mezi obce a města sdružená ve Slezském vodohospodářském svazku patří i Český Těšín, kde je v současné době provedeno zhruba 90 % stavby kanalizace a čistírny odpadních vod.
V Českém Těšíně projekt zahrnuje rekonstrukci stávající kanalizace, vybudování více než osmi kilometrů kanalizace nové a stavbu lokální čistírny odpadních vod v Horním Žukově.

revitalizace_olse_4_cesky_tesin