Aktuality

01.09.2010

Dalším členem Slezského vodohospodářského svazku je obec Těrlicko, která by bez tohoto členství na evropské peníze, určené pro napojení na kanalizaci, neměla šanci dosáhnout. I v této obci práce dobíhají do konce a ukončeny by měly být v říjnu letošního roku.
Tato investice bude mít velký význam nejen pro občany Těrlicka, ale díky zlepšení kvality a čistoty vody v Těrlické přehradě také pro rozvoj turismu.

revitalizace_olse_3
15.07.2010

Občané, kteří se budou napojovat na novou kanalizaci realizovanou z projektu Revitalizace povodí Olše.
Provedení přípojek si majitelé nemovitostí mohou provést kdykoliv, avšak fyzické propojení na novou kanalizaci, tedy zprovoznění odvádění splaškových vod do nové kanalizace, není možno provést dříve, než budou kanalizační stoky zkolaudovány. Kolaudace bude probíhat postupně během měsíce září a října 2010.

15.07.2010

Při stavbě nové kanalizace je nezbytné na dobu od 29. 7. do 9. 9. 2010 přerušit dodávku plynu v úseku od večerky k domu č.p. 311 (Omylovi) s odbočkou do slepé ulice k domu č.p. 794 (Gorylovi).
Děkujeme za pochopení občanům, kterých se odstávka plynu dotkne.

15.07.2010

V úseku od Křížku k železničnímu přejezdu bez závor v lokalitě Górki. V souvislosti se stavbou nové kanalizace bude v uvedeném úseku od 22. 7. 2010 omezen provoz (přípravné práce) a od 26. 7. do 31. 7. 2010 bude úplná uzavírka silnice (pokládka asfaltu). Po celou dobu stavby zde nebude dovoleno parkovat.
Děkujeme za pochopení všem, kterých se toto omezení týká.

14.07.2010

Zhotovitel stavby části I, SKANSKA a.s., plní své práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Termín dokončení zhotovovacích prací, tj. 29. 10. 2010, bude dodržen, stejně jako cena díla.

Zhruba dvou měsíční skluz plnění mají za následek květnové povodně, které bránily v průběžném plnění povinností zhotovitele, a které přinesly zhotoviteli značné škody na již realizovaném díle. Nejhůře poškozenou částí díla v Třinci je výstavba kořenové čistírny odpadních vod v Kojkovicích, jež musí být kompletně obnovena. Poznamenány byly rovněž již položené kanalizační stoky, které byly přívalem dešťové vody znečištěny a zaneseny blátem, zeminou a kamením. Takto znečištěné potrubí neumožňuje zhotoviteli provést kamerové zkoušky, které prokazují správné provedení díla. Připomínáme jen, že náklady spojené s nutnými opravami budou uplatňovány z pojištění zhotovitele a nedojde k navýšení ceny díla.

25.06.2010

Slezský vodohospodářský svazek realizuje projekt Revitalizace povodí Olše spolufinancovaný Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR. Ve Svazku je sdruženo osm obcí a měst.
 

revitalizace_olse_02
18.06.2010

V roce 2004 byl za účelem realizace společného projektu „Revitalizace povodí Olše" založen Slezský vodohospodářský svazek. Projekt je spolufinancován EU a Státním fondem Životního prostředí ČR.

revitalizace_olse_01